ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) www.kaitiergoxeira.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέσεως προϊόντων της ατομικής επιχειρήσεως του Χρήστου Νικολάου, με διακριτικό τίτλο «ΚΑΙΤΗ», η οποία εδρεύει στην Πάτρα, οδός Ιωνίας αρ. 72, τ.κ. 26224, φέρει Α.Φ.Μ. 070818048, Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών, τηλέφωνο/φαξ επικοινωνίας: 2610.361272 και email επικοινωνίας: info@kaitiergoxeira.gr. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εμπορεύεται είδη ραπτικής, είδη πλεξίματος, κεντήματα, μαλλιά πλεξίματος και υφάσματα. Επίσης, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εμπορεύεται πλεκτά είδη χειρός κατά παραγγελία, καθώς και σχέδια για κέντημα και πλέξιμο.

Οι παρόντες όροι, με τους οποίους καλείστε να συμφωνήσετε, προκειμένου να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, διέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ήτοι τον Ν.2251/1994, τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει το Π.Δ. 131/2003, καθώς και τον Κώδικα Καταναλωτικής δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον οποίο μπορείτε να δείτε και να τυπώσετε εδώ. Η συναλλαγή σας με το παρόν ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαιτεί και προϋποθέτει την αποδοχή των όρων, που περιέχονται στο παρόν κείμενο.

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσεως οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο. Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται να διαβάζετε τους παρόντες όρους πριν από κάθε σας συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς έκαστη συναλλαγή σας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσεως. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι πληροφορίες, που εμφανίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα και συγκεκριμένα τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σχέδια με την ένδειξη «αποκλειστικό», τα κείμενα και οτιδήποτε εν γένει εμπεριέχεται, ανήκουν αποκλειστικά στην ατομική επιχείρηση Χρήστου Νικολάου, με διακριτικό τίτλο «ΚΑΙΤΗ» και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της. Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω πληροφορίες προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επομένως, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διάδοση, αναπαραγωγή, μεταποίηση μέρους ή του συνόλου αυτών από τους επισκέπτες, χρήστες ή συνεργάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, για οποιαδήποτε άλλο λόγο πέρα από την προσωπική χρήση. Τυχόν αντιγραφή, διάδοση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής αδείας της επιχειρήσεώς μας.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος της επιχειρήσεως, που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προστατεύονται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνής νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση, ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσεώς τους.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής, είναι η από μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων, ήτοι του ονοματεπωνύμου, της διευθύνσεως, του σταθερού και κινητού τηλεφώνου, φαξ, email, καθώς και του Α.Φ.Μ. και της αρμοδίας  Δ.Ο.Υ., εάν επιθυμείτε τιμολόγιο. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λαμβάνει τις πιο προηγμένες μεθόδους και όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη εξασφάλιση της μεγίστης δυνατής ασφαλείας για τα προσωπικά σας δεδομένα και τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές.

Τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την πιθανή μεταξύ μας συναλλακτική σχέση, ήτοι για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της επιχειρήσεώς μας. Τα συλλεγόμενα προσωπικά σας δεδομένα δεν γνωστοποιούνται, ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του προσώπου που αφορούν, ή/και στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει, σύμφωνα πάντοτε με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη κατά την επιλογή ορισμένων υπηρεσιών και υποσέλιδων του δικτυακού τόπου ΜΟΝΟ εφόσον ο χρήστης ενεργοποιήσει την αντίστοιχη επιλογή κατά την εισαγωγή των στοιχείων του στις παραπάνω ιστοσελίδες.

4. Links to 3rd Party Websites (Δεσμοί)

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει «συνδέσμους» (links) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίοι και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους ακολουθούν αυτές οι ιστοσελίδες.

5. IP Address

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

6. Αναγνώριση πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: 1) ο κωδικός εισόδου (e-mail ή username) και 2) ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) και την διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και αποκρύψεως τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους, ή διαρροής τους, θα πρέπει να προβείτε στην άμεση αλλαγή των κωδικών σας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε την χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

7. Υποχρεώσεις χρήστων

 Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.kaiti-ergoxeira.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν και το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχειρήσεώς μας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, επίσης οποιοδήποτε περιεχόμενο απαγορεύεται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία, ή τις συμβατικές, ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων, ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού, ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή, ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρήστων.

8. Παρεχόμενες πληροφορίες, κόστος προϊόντων και παράδοσή τους

H επιχείρησή μας δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος, www.kaitiergoxeira.gr, όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών, που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακουσίως, ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Κατά την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ενημερώνεστε, από την ειδική πλατφόρμα αγοράς, για το κόστος εκάστου προϊόντος και για την συνολική τιμή των προϊόντων, που αγοράζετε, καθώς και για το κόστος μεταφοράς και παραδόσεως σε εσάς. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί την εταιρεία ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. (ΕΛΤΑ Courier πόρτα – πόρτα) για την μεταφορά και παράδοση των αγορών σας. Το κόστος μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των 3.00 € με τραπεζική κατάθεση ανεξαρτήτως βάρους πακέτου. Με την επιλογή της αντικαταβολής, το κόστος μεταφοράς ανέρχεται στο ποσό των 5.00 € ανεξαρτήτως βάρους πακέτου.  Μπορείτε να επιλέξετε τρόπο παραδόσεως άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παραδόσεως, που προσφέρουμε, ωστόσο σε περίπτωση υπαναχωρήσεώς σας δεν θα σας επιστραφούν οι πρόσθετες δαπάνες παραδόσεως, οι οποίες θα υπερβαίνουν το κόστος παραδόσεως της μεταφορικής εταιρείας, που προσφέρουμε (βλέπε παρακάτω ΙΙΙ. Δικαίωμα υπαναχωρήσεως).

Επίσης, κατά την αγορά των προϊόντων, ενημερώνεστε και για τον χρόνο παραδόσεώς τους. Ο αναφερόμενος χρόνος παραδόσεως εκάστου προϊόντος είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός για το κατάστημά μας. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να συμμορφώνεται με τον εκάστοτε αναφερόμενο ενδεικτικό χρόνο παραδόσεως εκάστου προϊόντος. Εάν προβείτε σε αγορά περισσοτέρων προϊόντων, τα οποία έχουν διαφορετικό ενδεικτικό χρόνο παραδόσεως, ισχύει ο μεγαλύτερος χρόνος, ως ενδεικτικός χρόνος παραδόσεως. Σε κάθε περίπτωση, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υποχρεούται να σας παραδώσει τις αγορές, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την δήλωσή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ότι προβαίνετε σε συγκεκριμένη αγορά και την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσεως.

Μετά την καταχώρηση της παραγγελίς σας, λαμβάνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το οποίο επιβεβαιώνει την παραγγελία σας και αναφέρει τις λεπτομέρειες αυτής. Οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη, που αφορά στην παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής της σε εσάς. Σε σχετικό email, που θα λαμβάνετε, θα αναφέρετε ο αριθμός αποστολής, με τον οποίο μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της αποστολής των αγορών σας, χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο https://www.elta-courier.gr/search.

9. Ευθύνη του πωλητή

Η επιχείρησή μας υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Ιδίως, υποχρεούμαστε να σας παραδίδουμε προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στην περιγραφή, που εμπεριέχεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και είναι κατάλληλα για την χρήση, που προορίζεται το καθένα. Εάν ο αγοραστής διαπιστώσει έλλειψη ή ελάττωμα του προϊόντος, δικαιούται κατ’ επιλογή του να μας ζητήσει 1) την διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος ή 2) την μείωση του τιμήματος, ή τέλος να υπαναχωρήσει από την μεταξύ μας σύμβαση, με την αιτιολογία της υπάρξεως ελλείψεως ή ελαττώματος του προϊόντος εντός έξι (6) μηνών από την παράδοσή του. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Επίσης, οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν ισχύουν σε περίπτωση που ισχυρίζεστε κακόβουλα ότι το προϊόν έχει ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον αγοραστή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο και είναι διάφορο του μεταφορέα αποκτήσει την φυσική κατοχή των προϊόντων. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή με την παράδοση στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον αγοραστή να μεταφέρει τα προϊόντα και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την επιχείρησή μας.

10. Δικαίωμα υπαναχωρήσεως, χωρίς αιτιολογία

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχωρήσεως λήγει σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας, που εσείς αποκτήσατε, ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε την φυσική κατοχή των αγαθών.

Σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από εσάς με μία παραγγελία και παραδιδομένων χωριστά, η προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημέρας, που εσείς αποκτήσατε, ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε την φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος.

Σε περίπτωση που παραγγείλετε προϊόν, το οποίο αποτελείται από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια, η προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε, ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε την φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου.

Σε περίπτωση συμβάσεως τακτικής παραδόσεως προϊόντων σε καθορισμένη χρονική περίοδο, η προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε, ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε την φυσική κατοχή του πρώτου προϊόντος.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχωρήσεως, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Το έντυπο υπαναχωρήσεως μπορείτε να το βρείτε εδώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχωρήσεως, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Την ανωτέρω δήλωση υπαναχωρήσεώς σας μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικώς στο κατάστημά μας, Ιωνίας 72, τ.κ. 26224, Πάτρα, ή στο email info@kaitiergoxeira.gr, ή στο φαξ 2610.361272.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε την δήλωσή σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχωρήσεώς σας, πριν λήξει η προθεσμία υπαναχωρήσεως.

Εάν μας αποστείλετε τα προϊόντα, πριν από την λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, μπορείτε να συμπεριλάβετε την δήλωση υπαναχωρήσεώς σας, στο πακέτο με τα προϊόντα, που θα μας στείλετε πίσω.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

11. Συνέπειες της υπαναχωρήσεως

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα, που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παραδόσεως (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παραδόσεως άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παραδόσεως που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων, μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα στην άριστη κατάσταση, στην οποία σας παραδόθηκαν, ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι τα έχετε στείλει ασφαλώς, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε σε εμάς, σε ένα από τα δύο καταστήματά μας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα, που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Εσείς φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

12. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα της υπαναχωρήσεως, χωρίς αιτιολογία

Δεν μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα, που αναφέρεται στο κεφάλαιο «VI. Δικαίωμα υπαναχωρήσεως, χωρίς αιτιολογία», στις ακόλουθες περιπτώσεις και δη:

  1. Στην περίπτωση προμήθειας προϊόντων, που κατασκευάζονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αγοραστή ή σαφώς εξατομικευμένων. Τα ως άνω προϊόντα αφορούν σε χειροποίητες δημιουργίες, όπως χειροποίητες τσάντες, μπλούζες, μαγιώ κ.α., τα οποία κατασκευάζονται και σας αποστέλλονται κατόπιν δικής σας παραγγελίας, καθώς και σε προϊόντα τα οποία κόβονται, με βάση εξατομικευμένη απαίτησή σας, όπως υφάσματα του μέτρου, δαντέλες του μέτρου, αλυσίδες του μέτρου κ.α. Τα προϊόντα αυτά παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με την σαφή ένδειξη «κατά παραγγελία».
  2. Στην περίπτωση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου, μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο (CD, DVD), εφ’ όσον η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αγοραστή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει. Τα προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου αφορούν κυρίως σε σχέδια για κέντημα και πλέξιμο, τα οποία αποστέλλονται στον αγοραστή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με μεταφόρτωση.

13. Τρόποι πληρωμής

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τις πληρωμές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. με αντικαταβολή, ή
  2. με τραπεζική κατάθεση στους ακόλουθους λογαριασμούς τραπέζης:

ALPHA BANK  GR 4701408860886002101125358   με δικαιούχο  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 0701102280000022894177371  με δικαιούχους  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 6301715690006569109899792  με δικαιούχο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Σε περίπτωση τραπεζικής καταθέσεως, το όνομα του καταθέτη πρέπει να συμφωνεί, με το όνομα του χρήστη, που έκανε την παραγγελία, ώστε να γίνεται ταυτοποίηση χρήστη και καταθέτη, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών μας. Η ταυτοποίηση χρήστη και καταθέτη είναι βασική προϋπόθεση, προκειμένου να σας αποστείλουμε τις αγορές σας.

14. Δυνατότητα εναλλακτικής επιλύσεως καταναλωτικών διαφορών

Η επιχείρησή μας παραμένει πάντοτε στην διάθεσή σας, προκειμένου να λάβει γνώση των παραπόνων σας και των προβληματισμών σας, που προκύπτουν από τις μεταξύ μας συναλλαγές. Για τον λόγο αυτό, μην διστάσετε να έλθετε σε επαφή μαζί μας, μέσω τηλεφώνου, φαξ, ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να μας δηλώσετε οποιοδήποτε παράπονο ή προβληματισμό σας και να επιχειρήσουμε από κοινού την επίλυσή του. Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται δυνατότητα ηλεκτρονικής επιλύσεως οποιασδήποτε μεταξύ μας διαφοράς διαμέσου της πανενωσιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επιλύσεως καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), σε εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013, μέσω της οποίας οι καταναλωτές υποβάλλουν την καταγγελία τους, προωθώντας αυτή στην συνέχεια στον σχετικό πιστοποιημένο φορέα ΕΕΔ (Εναλλακτικής Επιλύσεως Διαφορών).

Αναφορικά με τους πιστοποιημένους φορείς ΕΕΔ μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου του Συνηγόρου του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html#odr2.

Προκειμένου να μεταβείτε στην πλατφόρμα ΗΕΔ, ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL